Jak zostać prawnikiem?

Zawód prawnika kojarzony jest z prestiżem, wysokim statusem społecznym i niemałymi zarobkami. Jest to niezwykle prestiżowy zawód, a jego uzyskanie wymaga włożenia nie lada wysiłku w zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Pierwsze schody pojawiają się już podczas rekrutacji na studia, gdyż liczba chętnych na studia kierunkowe z tej dziedziny jest duża. Prawo to jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych na Polskich Uniwersytetach. Jak rozpocząć swoją ścieżkę zawodową już od początku studiów, aby zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę i wysokie zarobki? Niestety – same studia to nie wszystko. Jakie cechy należy sobą reprezentować, aby sprawdzić się w zawodzie prawnika?

Jak zostać prawnikiem – oficjalna ścieżka edukacyjna

Studia prawnicze nie dzielą się na poszczególne stopnie. Nauka zawsze trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytuły magistra. Po ukończeniu nauki można przystąpić do egzaminu na aplikację, który odbywa się raz do roku. Zakwalifikowanie się na aplikację radcowską bądź adwokacką wymaga jedynie uzyskania pozytywnego wyniku podczas egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z kolei aplikacja sędziowska oraz prokuratorska dostępna jest tylko dla osób z najlepszymi wynikami, gdyż obowiązują na nie limity miejsc (z reguły wynoszą one około 100 osób). Studia prawnicze otwierają jednak zdecydowanie większą liczbę możliwości. Zawody wykonywane często przez absolwentów prawa to notariusz, komornik czy referendarz sądowy. Wiele firm także zatrudnia osoby z wykształceniem prawniczym na stanowiska  dyplomatyczne, ekspertów podatkowych czy prywatnych doradców prawnych.

Cechy charakteru przydatne w zawodzie

Większość zawodów, które może wykonywać absolwent prawa, wiąże się z pracą z ludźmi. Dlatego dobrze, aby przyszły prawnik nie miał problemów z komunikacją międzyludzką, czy publicznymi wystąpieniami. Pewność siebie to wręcz cecha obowiązkowa dla większości prawników. Oczywiście dobrze w zawodzie odnajdą się także osoby lubiące spokojną i skrupulatną pracę biurową. Dodatkowo każdy prawnik powinien cechować się odpowiednią dozą empatii aby dobrze porozumiewać się ze swoimi klientami. Niezwykle ważną cechą będzie także umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkie, logiczne myślenie i analizowanie dostępnych faktów i informacji.

Praca prawnika – na co uwagę zwróci potencjalny pracodawca?

Niezwykle ważne jest to, aby student prawa już od pierwszego roku nauki inwestował w swoje doświadczenie zawodowe. Po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów warto wyróżniać się dodatkowymi atutami, a nie tylko dyplomem. Warto od samego początku brać udział w szkoleniach, konferencjach oraz pracować podczas praktyk studenckich. Wielu studentów decyduje się także na wstąpienie do organizacji ELSA – czyli Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. Dobrym pomysłem jest także spędzanie wolnego czasu na wolontariacie. Można nieodpłatnie asystować klientom podczas rozpraw w sądzie, zeznań na policji czy w prokuraturze. Wszystkie aktywności tego typu będą doskonale wyglądały w CV.