Jakie są najbardziej polecane książki dla prawników?

Praca prawnika wymaga naprawdę dużej wiedzy. Co jakiś czas pojawia się sprawa sądowa o zupełnie innych zagadnieniach niż dotychczas. Początkujący prawnicy mogą się wtedy poczuć zagubieni. To samo w przypadku studentów, którzy odbywają gdzieś staż lub przystępują do egzaminów. Jakie książki najlepiej tłumaczą skomplikowane zagadnienia prawa?

„Wprowadzenie do historii prawa”

Klasyczne książki dotyczące prawa omawiają ją wyłącznie z jednego punktu. Książka Marka Zirka-Sadowskiego przedstawia ją na podstawie różnych stanowisk historycznych. W końcu w szkole filozofii greckiej w starożytności istniało całkiem inne pojęcie demokracji niż obecnie. Pojęcia są pozornie takie same, ale zmieniały się one szczegółami w kolejnych epokach. „Wprowadzenie do historii prawa” próbuje poznać tych perspektyw jak najwięcej.

Książka stara się odpowiedzieć na dwa najbardziej istotne pytania: „czym w ogóle jest prawo i w jaki sposób jest one poznawane?”. Robi to z perspektywy największych filozofów w historii oraz na podstawie współczesnych zasad rozwiązania spraw. Stara się znaleźć jak najwięcej powiązań, ale też różnic między dwoma interpretacjami. Marek Zirk-Sadowski pokazuje, że filozofia prawa może mieć duże znaczenie w dalszej karierze początkującego prawnika.

„Kodeks argumentacyjny dla prawników”

Książka Jerzego Stalmacha jak żadna inna tłumaczy skomplikowane sprawy prawnicze. Pokazuje, że jeden przypadek sądowy można rozpatrywać na różne sposoby. Stara się przedstawić jak najwięcej nietypowych przypadków i omawiać zagadnienia w praktyce. Mało jaka książka podjęła się też problematyki dyskursu prawniczego, a już bardzo rzadko od praktycznej strony. Większość książek skupia się na nudnej teorii, którą ciężko potem wykorzystać w pracy. „Kodeks argumentacyjny dla prawników” może być świetnym startem do poznawania kolejnych punktów kodeksów oraz nietypowych zasad i reguł, które rządzą w prawniczym świecie.

„Prawo międzynarodowe praw człowieka”

Mało jaka książka tak dokładnie tłumaczy różnorodność praw człowieka w różnych krajach. Doktor habilitowany Krzysztof Orzeszyna wraz ze współpracownikami posiadają naprawdę dużą wiedzę zarówno w prawie polskim, jak i Unii Europejskiej czy krajów spoza Europy. Starają się oni zauważyć główne cechy wspólne praw człowieka w obrębie prawa międzynarodowego. Nie zabraknie też istotnych różnic, zwłaszcza w porównaniu z krajami azjatyckimi czy Bliskiego Wschodu.

„Prawo międzynarodowe praw człowieka” to świetnie źródło informacji na temat najważniejszych instytucji międzynarodowych. Bardzo szczegółowo omawiane są organizacje mające duży wpływ na prawo polskie. Z książki dowiemy się sporo o Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dzięki niej nie będzie problemów z załatwieniem spraw w Sądzie Najwyższym czy TSUE. Nie zabraknie też trudno dostępnych informacji o systemach regionalnych spoza Europy: Trybunałów Międzyamerykańskiego czy Afrykańskiego. Książka doktora Orzeszyna będzie idealna dla osób, które mają ambicję na karierę międzynarodową.